Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-8440.2010, Preparatjämf. strategi för bek. av svampsjukdomar i höstraps., med 3 st. försök
Syftet med planen: Syftet med försöksplanen är att jämföra olika preparats effekt och skördeökning vid bekämpning av bomullsmögel (Sclerotinia) svartfläcksjuka (Alternaria). Att undersöka möjlighet till dosanpassning.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-8440.2010: F örsöksnummer: LB-232-2010, ADB 152128, skörd 2010
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs Gården, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Växtskydd 1: 2010-05-27
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-8440.2010: F örsöksnummer: MB-536-2010, ADB 152129, skörd 2010
Försöksvärd: Jeppe Mårtensson , Hviderups Gods 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling Tp 1 DC 65 20-maj
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-8440.2010: F örsöksnummer: MB-537-2010, ADB 152130, skörd 2010
Försöksvärd: Sven Philsgård , Barsebäcks Gård 246 57 Barsebäck
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlat Tp 1 DC 65 20-maj
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-8440.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan