Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-618, Försöksserie : Åkerböna, med 3 st. försök
Syftet med planen: Såteknik,Utsädesmängd
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-618: F örsöksnummer: 509/10, ADB 07BI20, skörd 2010
Försöksvärd: Lars Håkansson , Västergård 260 20 Tågarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Så dat 15 april
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-618: F örsöksnummer: 510/10, ADB 07BI21, skörd 2010
Försöksvärd: Magnus Larsson , Flenninge Gunnestorp 260 38 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Så dat 21 april
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-618: F örsöksnummer: 511/10, ADB 07BI22, skörd 2010
Försöksvärd: Lars Brunnström , Stureholm 260 35 Ödåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Så dat 16 april
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-618
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan