Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-2015A, Strategiförsök i höstråg, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-2015A: F örsöksnummer: LA-48-2010, ADB 152098, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Helgegården, Skepparslövsv. 291 09 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling 1 enligt plan: 2010-05-04
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-2015A: F örsöksnummer: 535/10, ADB 152099, skörd 2010
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Borgeby Gård 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Tp 1 4-maj DC 32
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlings-journal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-2015A
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan